1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

  • Miss Cupcake, hierna te noemen: Miss Cupcake’.
  • Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Miss Cupcake.
2. Bestellingen
2.1. Besteltijden

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.miss-cupcake.be.

2.2. Grote bestellingen

Voor grote bestellingen: 100 cupcakes of meer, dient de opdrachtgever contact op te nemen met Miss Cupcake. Miss Cupcake neemt dan zo snel mogelijk contact op met opdrachtgever om de bestelling door te nemen en een passende lever- / ophaaldatum af te spreken.

2.3. Minimale afname

De minimale afname is 6 cupcakes via de website Miss Cupcake.

2.4. Allergie / Intolerantie

De producten van Miss Cupcake kunnen o.a. de volgende stoffen bevatten: kippen ei, gluten, koemelk, lactose, noten, pinda’s, soja, tarwe, fructose, histamine, chocolade, vanille, fruit, caffeine, verschillende plantaardige oliën, meel, suikers, kleurstoffen, verschillende E nummers. Meer info over de ingredienten in jouw gekozen product vind je terug op de productpagina. Bij twijfel neem je best even contact met ons op via telefoon of mail.

3. Bezorging / Ophaling
3.1. Leveringstijden

Voor de cupcakes geldt een levertijd van twee weken vanaf het moment van bestelling. Voor “grote en afwijkende bestellingen” wordt de levertijd samen met de opdrachtgever nader bepaald.

3.2. Afhalen

Het afhalen van de bestelling is mogelijk op volgend adres: Scholenstraat 2 – 3290 Diest.

3.3. Leveringen

Levering aan huis kan enkel bij grote bestellingen en gebeurt in samenspraak met Miss Cupcake. Leveringen vinden standaard plaats op zaterdag of zondag tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Door de week zijn  leveringen eveneens mogelijk, maar kan dit enkel na afspraak. Miss Cupcake behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Miss Cupcake is niet verantwoordelijk voor herlevering van het pakket bij foute of onvolledige adressering. Miss Cupcake is niet verantwoordelijk voor herlevering of geldteruggave indien het product geweigerd wordt op het bezorgadres.

3.4. Leveringskosten

Leveringen zijn gratis binnen een straal van 10 km rond Diest en enkel mogelijk bij grote bestellingen. Voor leveringen buiten een straal van 10 km rond Diest wordt er een leveringskost aangerekend. Deze is afhankelijk van de plaats van levering. Voor meer info dient er contact opgenomen te worden met Miss Cupcake, via e-mail of via telefoon.

3.5. Aflevering

Voor bedrijven worden de cupcakes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. Miss Cupcake is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de cupcakes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de cupcakes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de cupcakes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De cupcakes worden hierna 24 uur bewaard. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever, de opdrachtgever dient zelf contact op te nemen met de bezorgservice om hiervoor een afspraak te maken.

3.6. Overmacht

Miss Cupcake  is niet aansprakelijk inzake overmacht. onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals, natuurrampen, stakingen, langdurige internetstoringen enzovoort.

3.7. Vertraging / beschadiging

Miss Cupcake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering of eventuele beschadigingen door toedoen van derde partijen zoals een externe koeriersdienst. Verzending geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard zullen we altijd zoeken naar een juiste oplossing, mochten de producten beschadigd of te laat zijn afgeleverd.

4. Prijzen
  1. Alle prijzen vermeld op de website https://www.miss-cupcake.be zijn inclusief 6% BTW en in euro’s.
  2. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.
  3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
  4. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5. Betaling
5.1. Facturatie

Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door Miss Cupcake. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 7 dagen voldaan te worden. Bij een totaalbedrag hoger dan 500 euro, vragen wij een minimale aanbetaling van 35% van het totaalbedrag. Dit bedrag dient te worden voldaan voor de afleverdatum.

5.2. Particulieren

Voor particuliere opdrachtgevers is facturatie niet direct mogelijk en kan men gebruik maken van de volgende betaalmethode: overschrijving, debet- of kredietkaart. Bij betaling via overschrijving moet het volledige bedrag minstens 3 dagen voor levering voldaan zijn, anders behoudt Miss Cupcake zich het recht om de bestelling te annuleren.

5.3. Korting

Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 28 dagen worden voldaan. Bij gebruik van kortingscodes bij de betaling bepaalt Miss Cupcake of de korting correct is toegepast en beslissen wij derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Miss Cupcake zich het recht de bestelling te annuleren.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Adressering/data

Miss Cupcake  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.

6.2. Logo/tekst

Miss Cupcake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo/afbeelding en tekst.

6.3. Bezorgen

Miss Cupcake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering of eventuele beschadigingen door toedoen van derde partijen zoals een externe koeriersdienst. Verzending geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever. Uiteraard zullen we altijd zoeken naar een juiste oplossing, mochten de producten beschadigd zijn afgeleverd.

7. Annulering
7.1. Door opdrachtgever

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Miss Cupcake. Dit kan telefonisch of via email. Bij annulering minder dan 3 dagen voor levering, wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

7.2. Door Miss Cupcake

Miss Cupcake behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

8. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Miss Cupcake. Dit kan telefonisch of via email. Miss Cupcake kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

9. Klachten

Op werkdagen van 10.00 uur tot 18.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van Miss Cupcake. Dit kan telefonisch of via email. Klachten worden tot 7 dagen na bevestiging of aflevering in behandeling genomen.

10. Uitstraling product

De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.miss-cupcake.be. De cupcakes worden geleverd in speciale kartonnen cupcake-dozen, goedgekeurd door de voedsel- en warendienst.

11. gewichten

Eventueel aangegeven gewichten van onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

12. Woord- en beeldmerken beschermd

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Miss Cupcake tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Cupcake is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is, wordt beschouwd als merkinbreuk en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Heb je nog vragen?

Indien je nog vragen hebt over de algemene voorwaarden, privacybeleid of de disclaimer van Miss Cupcake, dan kan je contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt je graag verder als je informatie nodig hebt of als je jouw gegevens wilt wijzigen.

In het geval wijziging van onze algemene voorwaarden dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Adres- en contactgegevens

Miss Cupcake
Scholenstraat 2
3290 Diest

Email: info@miss-cupcake.be
Telefoon: +32 497 48 78 13 | +32 13 30 70 30

BTW-nummer: BE0543719543
KVK nummer: 0543719543

IBAN: BE96 7360 5683 6105
BANK SWIFT: KREDBEBB